سفارش تبلیغ
صبا

نوشته شده در 88/8/26:: 5:38 عصر

http://www.4shared.com/file/153921174/160bfd8e/pouya69.html
کلمات کلیدی :

نوشته شده در 88/8/26:: 5:30 عصر

لبانت
به ظرافت شعر
شاغرانه ترین
بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند
که جاندار غار نشین از سود می جوید
تا به صورت انسان در آید
و
گونه هایت
با دو شیار مورب
که غرور تو را هدایت می کنند و
سرنوشت مرا
که شب را تحمل کرده ام
بی آنکه به انتظلر صبح
مسلح بوده باشم

و چشمانت راز آتش است
عشقت پیروزی آدمی است
هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد.
و آغوشت
اندک جائی برای زیستن
اندک جائی برای مردن
و گریز از شهر
که با هزار انگشت
به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند.
کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود
و انسان با نخستین درد.
توفان ها
در رقص عظیم تو
به شکوه مندی
لی لبکی می نوازند,
و ترانه
رگ هایت
آفتاب همیشه را طالع می کند.
بگذار چنان از خواب برآیم
که کوچه های شهر
حضور مرا دریابند.
دستانت آشتی است
و دستانی که یاری می دهند
تا دشمنی
از یاد
برده شود.
پیشانیت آینه ی بلند است
تابناک و بلند,
که خواهران هفتگانه در آن مینگرند
تا به زیبائی خویش دست یابند.
دو پرنده ی بی طاقت در سینه ات
آواز می خوانند.
تا در آینه پدیدار آئی
عمری دراز در آن نگریستم
من برکه ها و دریا ها را گریستم

حضورت بهشتی است
که گریز از جهنم را توجیه می کند
دریائی
که مرا در خود غرق می کند
تا از همه ی گناهان و دروغ
شسته شوم
و سپیده دم با دست هایت
بیدار می شود.

 
کلمات کلیدی :

نوشته شده در 88/8/26:: 5:29 عصر

همه هستی من آیه تاریکیست
که تو را در خود تکرار کنان
به سحرگاه شکفتن ها و رستن های ابدی می کشاند.

 

من در این آیه تو را آه کشیده
                                   
    
     آه

من در این آیه تو را به
                          درخت
                                   آب
                                        آتش
                                                 پیوند زدم.

 

زندگی شاید ... 
یک خیابان دراز است
که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد.

زندگی شاید ...
ریسمانی است
که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد.

زندگی شاید ... 
طفلی است
که از مدرسه بر می گردد.

زندگی شاید ...
افروختن سیگاری باشد
در فاصله رخوتناک دو هم آغوشی

یا عبور گیج رهگذری باشد
که کلاه از سر بر می دارد
و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید
                صبح بخیر

 
کلمات کلیدی :

نوشته شده در 88/8/26:: 5:28 عصر

عشق یعنی یک نگاه به تو
عشق یعنی تا ابد در کنار تو
عشق یعنی فقط نگاه کردن به تو
عشق یعنی سپردن دل به دست تو
عشق یعنی بین این همه آدم دلبستن به تو

عشق
یعنی
ترس
از
دست
دادن
تو

 
کلمات کلیدی :

نوشته شده در 88/8/26:: 5:28 عصر

زیباترین تصویری که در زندگانیم دیدم

 

نگاه عاشقانه و معصومانه تو بود

 

زیبــــــاترین سخنی که شنیدم

 

سکوت دوست داشتنی توبود

 

زیبــــــــــاترین احساساتم گفتن دوست داشتن تو بود

 

زیــــــــباترین انتظار زندگیم حسرت دیدار توبود

 

زیباترین لحظه زندگیم لحظه با تو بودن بود

 

زیبــــــاترین هدیه عمرم محبت توبود

 

زیباترین تنهاییم گریه برای توبود

 

زیباترین اعترافم عشق توبود

 

  
کلمات کلیدی :

نوشته شده در 88/8/23:: 7:1 عصر

کلمات کلیدی :

نوشته شده در 88/8/4:: 6:21 عصر

 

 

 
کلمات کلیدی :

نوشته شده در 88/8/4:: 6:20 عصر

 • آلبوم عکس های عشقی - IMG3WLZNMCWU8.jpg

  2514 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGXL1G1SMRUO.jpg

  2393 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMG0GGJTSIYGM.jpg

  1816 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGFK7U3D2N3M.jpg

  1579 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGNON64YA5HL.jpg

  1334 views

 • 4ccur1v.gif

  1531 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMG8ATJK7VQWL.jpg

  1201 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGO5CFPW72PR.jpg

  1284 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGM1AFKPOXS6.jpg

  1107 views

 • CoolAnimation3.png

  1044 views

 • CoolAnimation2.gif

  1037 views

 • CoolAnimation4.png

  1035 views

 • CoolAnimation5.gif

  961 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGRVKG3C6PXF.jpg

  1105 views

 • CoolAnimation8.gif

  934 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMG3HPZ1Q4D8K.jpg

  1115 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGZR2LXNRP2S.jpg

  1146 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMG6E4BBTT1HU.jpg

  899 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMG3IEJ5BRXUX.jpg

  843 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGWSB0EB4YMF.jpg

  853 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGTVHQD9GCMU.jpg

  644 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMG93OHMLEPUK.jpg

  628 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGLA1CZ77RHF.jpg

  735 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMG2QUZZ3PYEZ.jpg

  601 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGOFK4D4VXWP.jpg

  662 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGO1N1PORDA1.jpg

  700 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGMORJRIUN5K.jpg

  530 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGXLPIUYOOG0.jpg

  545 views


 • آلبوم عکس های عشقی - IMGTVHQD9GCMU.jpg

  644 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMG93OHMLEPUK.jpg

  628 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGLA1CZ77RHF.jpg

  735 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMG2QUZZ3PYEZ.jpg

  601 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGOFK4D4VXWP.jpg

  662 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGO1N1PORDA1.jpg

  700 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGMORJRIUN5K.jpg

  530 views

 • آلبوم عکس های عشقی - IMGXLPIUYOOG0.jpg

  545 views


کلمات کلیدی :